Осми Еньовски фолклорен събор

Осми Еньовски фолклорен събор

 Съборът се провежда ежегодно до язовир „Дрян” край с. Красен, общ. Генерал Тошево на празника Еньовден или в навечерието му. Откриване на Събор`2021 г. – на 20 юни 2021 г. от 09.30 ч.  Съборът има за цел проучване, популяризиране и съхраняване на традициите в добруджанския бит, обредност, обичаи и песен; Съхраняването на родовата памет и българско самосъзнание и приемственост между поколенията; Проучване билките на Добруджа и начините за ефективното им използване от екологична гледна точка.

Очакваме ви!

Вашият коментар