Фолклорен събор “Песни и танци от слънчева Добруджа”

Фолклорен събор “Песни и танци от слънчева Добруджа”

Организатор и домакин на Фолклорния събор “Песни и танци от слънчева Добруджа” – Дебрене 2021 е община Добричка. Ръководство, координация и контрол се осъществява от организационен комитет с председател Кмета на община Добричка.

Местността “Славната канара” край с.Дебрене е известна като хайдушко сборище на Хайдут Пейо Буюклията и дружината му. На това място през 1968 година възниква фолклорен събор като спонтанна инициатива на местната културна общественост от с.Стожер и съседните села. Тази година фолклорния събор “Песни и танци от слънчева Добруджа” ще бъде с 52-ро поредно издание. Фолклорният форум е носител на добруджанската култура и бит, на народните традиции на българската духовност. За  поредна година фолклорния събор е включен в Националния културен календар на България.

Празника на Добричка община и фолклорния събор “Песни и танци от слънчева Добруджа” е ежегоден празник на уникалните, вечно живи и неизчерпаеми в многообразието си фолклорни традиции с 50-годишна история. Съборът има конкурсен характер. Участието в него е доброволно. В него могат да се изявят певци, свирачи, танцьори, разказвачи на народни предания, инструментални, певчески, танцови и групи за народни обичаи, които изпълняват добруджанския автентичен фолклор.

Очакваме ви!

Вашият коментар